Projekti

VICINaD

Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f911.597.840,00 EUR Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbdo 31.03.2023. Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je završen
Vicinad

Prekogranična suradnja - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

 

 Akronim projekta:

VICINaD

Naziv projekta:

 

Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia

 

Virtualno povezivanje industrijskih središta na rijeci Dravi između Mađarske i Hrvatske

 Nositelj projekta: 

Grad Barč, Mađarska

Partneri: 

Lučka uprava Osijek, Grad Belišće

EU financiranje: 

1.358.164,00 EUR (85%)

Ukupna vrijednost projekta:

 

Vrijednost projekta za Lučku upravu Osijek:

1.597.840,00 EUR 

 

155.866,00 EUR

Početak projekta:

 1. rujan 2020. 

Završetak projekta:

 

Aktivnosti Lučke uprave Osijek u projektu:

31. ožujak 2023.

 

Izrada potrebne projektne dokumentacije za izgradnju pristaništa u Belišću i projketne dokumentacije pontona,

izrada studija: - studija održivog razvoja riječnih krstarenja

  • analiza potencijala prekogranične plovidbe s priručnikom o prekograničnim procedurama

  • studija koncepta ekološki prihvatljivih plovila za razvoj nautičkog turizma (dizajn koncepta, analiza održavanja, analiza troškova)

  • ishođene lokacijska i građevinska dozvola za izgradnju pristaništa u Bistrincima

  • 15.11.2022. održan je diseminacijski skup partnera projekta i ostalih sudionika u organizaciji Lučke uprave Osijek radi predstavljanja

  • Izrađene projektne dokumentacije za izgradnju pristaništa u Bistrincima te tri studije

 

Cilj projekta:

Poboljšati konkurentnost turizma uz Dravu jačanjem povijesne tematske veze industrijskih gradova, tumačeći industrijsku baštinu kao imovinu koja donosi prihod.

Web poveznica:

www.huhr-cbc.com Izgradnja intermodalne infrastrukture
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91448 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020 Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91385 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91145.533.786 kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do trećeg kvartala 2021. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Faza raspisivanja natječaja