Projekti

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91145.533.786 kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do trećeg kvartala 2021. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Faza raspisivanja natječaja
Project 1 cover

Lučka uprava Osijek zaključila je u svibnju 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.07.3.1.01.0001 za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Ovo je prvi projekt od svih morskih i riječnih luka u RH koji je odobren za sufinanciranje iz EU fondova.

Lučka uprava Osijek zaključila je u svibnju 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.07.3.1.01.0001 za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Ovo je prvi projekt od svih morskih i riječnih luka u RH koji je odobren za sufinanciranje iz EU fondova (intenzitet potpore iznosi 90,0375383% prihvatljivih troškova ).

Projekt obuhvaća:

Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 4,5 ha.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje terminala iznosi 145.533.786,00 kuna, dok će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava sufinancirati 90,04% prihvatljivih troškova projekta, odnosno 117.567.474,53 kuna javnim sredstvima.

Planirani završetak projekta je u drugom kvartalu 2021. godine.

Projekt je u fazi raspisivanja natječaja za sve planirane aktivnosti. Planirani početak izgradnje je drugi kvartal 2018. godine.

VICINaD
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f911.597.840,00 EUR Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbdo 31.03.2023. Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je završen
Izgradnja intermodalne infrastrukture
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91448 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020 Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91385 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku