Nema otvorenih natječaja
Arhiva Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine - teleskopskog (pristupnog) mosta Obavijest o odabiru kandidata Natječaj za radno mjesto Viši referent POPIS PROPISA ZA PROVJERU ZNANJA - NATJEČAJ U NN OD 01.12.2023 Odluka o poništenju dijela natječaja Javni natječaj za prijam u radni odnos Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno; MORNAR Poništenje javnog natječaja za radna mjesta objavljenog 31.3.2023. Lučka uprava Osijek Natječaj za radna mjesta objava u Narodnim novinama od 05.05.2023. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa Javni natječaj za prijam u radni odnos Poništenje Javnog Natječaja Obavijest kandidatima - testiranje Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj Natječaj za radna mjesta objava u Narodnim novinama za 24.02.2023 Poništenje javnog natječaja za radna mjesta lučka uprava Osijek Natječaj za radna mjesta objava u Narodnim novinama za 17.02.2023 OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE-OSIGURANJE Poziv na dostavu Ponuda - usluga izrade studije koncepta ekološki prihvatljivih plovila za razvoj nautičkog turizma Poziv na dostavu ponuda, osiguranje imovine PROJEKT „VICINaD“ (HUHR): USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - PONTONA PRISTANIŠTA BELIŠĆE; PROJEKT SIDRENOG SUSTAVA PONTONSKOG PRISTANIŠTA BELIŠĆE Javni natječaj - za ravnatelja LUO Krčenje i čišćenje lučkog područja luke Osijek na dijelu k.č.br. 10212-28 EJN 14-2021 Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave EJN-14-2021 Poziv na dostavu ponuda EJN 14-2021 Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave Krčenje i čišćenje lučkog područja luke Osijek Zapisnik s javnog otvaranja ponuda za zakup javnog vodnog dobra na lučkom području luke Osijek Krčenje i čišćenje lučkog područja Luke Osijek Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra radi poljoprivredne proizvodnje Odluka o poništenju natječaja za nadzor Labov Nard Poziv na dostavu ponuda- usluga izrade analize potencijala prekogranicne plovidbe s prirucnikom, projekt VICINaD (HUHR) Poziv na dostavu ponuda usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje SP Labov Nard Usluga izrade projektne dokumentacije pontona pristanbista Belisce- projekt sidrenog sustava Projekt VICINaD Poziv na dostavu ponuda održavanja želježničkog kolosijeka 2021 Usluge građevinskog nadzora radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek Poziv na dostavu ponude EJN –15-2020 Poziv na dostavu ponuda-izrada analize trendova u prometu unutarnjim vodnim putovima EU Poziv na dostavu ponuda-izrada analize interesa riječnih kruzing kompanija za polazišnom lukom osijek Poziv na dostavu ponude - održavanje željezničkog kolosijeka Poziv na dostavu ponuda_projektiranje južne obale-izrada koncepcijskog rješenja Poziv na dostavu ponuda_projektiranje južne obale-geodetsko snimanje Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Poziv na dostavu ponuda - usluge građevinskog nadzora radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek 2 Poziv na dostavu ponude usluge stručnog nadzora radova EJN Poziv na dostavu ponuda Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu EJN - 7-2020 Poziv na dostavu ponude izrada projektne dokumentacije EJN 2-2020 Poziv na dostavu ponuda otvoren je do 11. svibnja 2020. godine. Javna objava - Rješenje Natječaj - pripravnik
Dokumenti