Projekti

Izgradnja intermodalne infrastrukture

Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91448 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020 Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Project 3 cover

Izgradnja obalnih građevina podrazumijeva uređenje desne obale rijeke Drave u duljini oko 2.220 m i konačnu fazu izvedbe pregrade „G“ u duljini oko 210 m.

Planirana izgradnja može se podijeliti na tri osnovne komponente:

Izgradnja obalnih građevina podrazumijeva uređenje desne obale rijeke Drave u duljini oko 2.220 m i konačnu fazu izvedbe pregrade „G“ u duljini oko 210 m. Investitor prve faze odnosno izgradnje obalnih građevina su Hrvatske vode s kojima je 2015. godine potpisan Sporazum o provedbi projekta Izrada projektne dokumentacije i izgradnje regulacijske građevine u Luci Osijek- pregrada G. Sporazumom je Lučka uprava Osijek prepustila Hrvatskim vodama ishođenu projektnu dokumentaciju uključujući i građevinsku dozvolu za I. fazu projekta.

Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 92 ha.

Procijenjena vrijednost svih faza projekta prema glavnom projektu iznosi 448 milijuna kuna.

Nakon završetka izrade srednjoročnog plana razvoja luka unutarnjih voda te revizije postojećih master planova Lučka uprava Osijek planira u 2019. i 2020. godini pristupiti izradi potrebne dokumentacije (Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi) za prijavu projekata Izgradnja intermodalne infrastrukture iz fondova EU. Nastavak izgradnje također ovisi o daljnjem sporazumu s Hrvatskim vodama o dovršenju cjelokupnih radova koji su u njihovoj nadležnosti a što uključuje i uređenje desne obale rijeke Drave u duljini oko 2.220 m.

Status projekta:

VICINaD
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f911.597.840,00 EUR Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbdo 31.03.2023. Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je završen
Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91385 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91145.533.786 kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do trećeg kvartala 2021. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Faza raspisivanja natječaja