Projekti

Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek

Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91385 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Project 2 cover

Projektom su planirane građevine i faze izgradnje južne obale lučkog bazena luke sukladno lokacijskoj dozvoli

Projektom su planirane građevine i faze izgradnje južne obale lučkog bazena luke sukladno lokacijskoj dozvoli:

Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 16,5 ha.

Procijenjena vrijednost izgradnje sve četiri građevine sukladno lokacijskoj dozvoli odnosno idejnom projektu iznosi 385 milijuna HRK tj. 50 milijuna EUR.

Nakon završetka izrade srednjoročnog plana razvoja luka unutarnjih voda te revizije postojećih master planova Lučka uprava Osijek planira u 2019. i 2020. godini pristupiti izradi potrebne dokumentacije (Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi) za prijavu projekata Izgradnja i rekonstrukcija južne obale za sufinanciranje izgradnje iz Kohezijskog fonda EU.

Status projekta:

VICINaD
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f911.597.840,00 EUR Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbdo 31.03.2023. Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je završen
Izgradnja intermodalne infrastrukture
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91448 milijuna kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do 2020 Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Projekt je u tijeku
Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Price 41370e11f021900fdffc8e3a9749ce6f0f2d9bc944d5a3cc3063d719d78d8f91145.533.786 kuna Calendar d07152b7d8fdc5496e599dc3e1879659ea6849c042997e875c569050731998dbZavršetak do trećeg kvartala 2021. godine Chart ec87ee261489946f82701f32609ab8bf3371eab3c38a99bda6cdd01e3f0f49e0Faza raspisivanja natječaja