Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, Osijek, OIB: 78159614650

O nama

Osnivanje i pravni status

Javna ustanova Lučka uprava Osijek osnovana je 2001.g..  Osnivač Lučke uprave je Republika Hrvatska, osnivačka prava ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.  Lučka uprava je neprofitna pravna osoba.

Djelatnosti Lučke uprave Osijek su:

 • organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci,
 • kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta,
 • održavanje zajedničkih lučkih građevina na lučkom području,
 • održavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci,
 • izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske,
 • upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja,
 • upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • obavljanje stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja,
 • nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama,
 • marketing i promocija luke na transportnom tržištu,
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama,
 • tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa,
 • drugi poslovi određeni zakonom.
Pogledaj sve

O luci

Luka Osijek je temelj razvoja gospodarstva cjelokupne istočne Hrvatske.

Jačina gospodarstva jedne regije ili čak države, ponajviše ovisi o njenim logističnim potencijalima. Uz blizinu luke i korištenje usluga riječnog transporta, Europa i svijet su bliži, a sirovine i proizvodi konkurentniji – jeftiniji.

Iskustvo u radu sa svim vrstama tereta i kapaciteti luke su garancija kompetentnosti u obavljanju lučkih poslova.

Luka Osijek ima sve što je potrebno kako bi mogla pratiti potrebe gospodarskih subjekata u svojoj okolini. Prije svih tu su ljudski resursi i tehničko osoblje spremno dati pravi odgovor na sve vrste izazova – od pretovara raznih teških komadnih tereta, uvrećene i rasute robe, do najsofisticiranijih zahtjeva korisnika. Naravno, temelj tom iskustvu su materijalni resursi koji su više nego dovoljni kako bi odgovorili na velike zahtjeve gospodarstva.

Instalirani lučki kapaciteti, kao i iskustvo pretovara gotovo svih vrsta roba, omogućavaju luci Osijek da bude i ostane najveća riječna luka u Hrvatskoj.

Pogledaj sve

Ustrojstvo

Upravno vijeće

Upravlja Lučkom upravom, a čine ga predsjednik, potpredsjednik i tri člana: Ivan Hampovčan-predsjednik, Mirko Ivković-potpredsjednik, Jelena Zovak-član, Sanda Pašuld-član, Igor Bartolović-član

Ravnateljica

dr.sc. Iva Horvat, dipl.iur.

Dokumenti

Planovi i izvješća