Godišnji program rada i financijski plan za 2023. god