04.05.2022 - 13.05.2022

PROJEKT „VICINaD“ (HUHR): USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - PONTONA PRISTANIŠTA BELIŠĆE; PROJEKT SIDRENOG SUSTAVA PONTONSKOG PRISTANIŠTA BELIŠĆE