08.11.2021 - 09.11.2021

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave Krčenje i čišćenje lučkog područja luke Osijek