30.08.2021 - 07.09.2021

Poziv na dostavu ponuda- usluga izrade analize potencijala prekogranicne plovidbe s prirucnikom, projekt VICINaD (HUHR)