Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom. 1 Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016) objavljuemo da javna ustanova Lučka uprava Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi članka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. Luka Tanzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229b, Osijek,

2. Utvrda d.o.o., Petra Svačića 37, Višnjevac,

3. Cesting d.o.o., Vinkovačka 63A, Osijek,

4. Poljoprivredno voćarska zadruga PUGNUS,zadruga branitelja, Cvjetkova 31, Osijek

5. AGROKONZALTING obrt za knjigovodstvo i poslovno savjetovanje, Gospodarska zona 23, Antunovac

6. HR KONZALTING d.o.o., Cvjetkova 31, Osijek