15.11.2018 - 23.11.2018

Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije (osiguranja) vertikalne obale od urušavanja