oDjelatnosti

O djelatnosti

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 16.01.2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda (NN 142/98), a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (Geneve, 19.siječnja 1998.) – AGN. Potpisivanjem tog Ugovora i rijeka Drava se (pored ostalih), uvrštava u mrežu međunarodnih plovnih putova, a luka u Osijeku u mrežu luka otvorenih za međunarodni promet. Time …

Novosti

Lučke pristojbe u lukama i pristaništima

Odluka o visini lučkih pristojbi u lukama i pristaništima

U skladu sa Zakonom o željeznici, LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. kao pružatelj usluge i JU LUČKA UPRAVA OSIJEK  zajedno sa …

Projekt izgradnja terminala za pretovar rasutih terata

DUGOROČNI KUNSKI KREDIT ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK (SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA) PITANJA I …

Riječni kruzeri

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.