Aktivne nabave i natječaji

Usluge stručnog nadzora radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Arhiva Obavijest o prijamu u radni odnos tajnika-tajnice Poziv na dostavu ponude - Izrada Elaborata popravka čelične zaštite vertikalne obale Javni natječaj za tajnika/tajnicu Poziv na dostavu ponude - Izrada Elaborata sanacije okomite obale u luci Osijek Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto viši savjetnik-specijalist za pravne poslove Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto viši savjetnik Javni natječaj za radno mjesto Sanacija kose obale Sanacija vertikalne obale Popravak okomitih i kosih pilota Održavanje željezničkog kolosijeka Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Poništenje jednostavnih nabava Popravak poklopaca pretovarnog koša Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije (osiguranja) vertikalne obale od urušavanja Izrada Elaborata sanacije kose obaloutvrde u luci Osijek Izrada dokumentacije o nabavi Poziv na dostavu ponuda - Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Viši savjetnik - specijalist za upravljanje projektima Poziv na dostavu ponuda - Popravak čelične zaštitne ograde vertiklane obale u luci Osijek Javni natječaj - viši savj. spec. za fin. poslove Popravak čelične zaštitne ograde vertikalne obale u luci Osijek na stupovima 13 do 20 Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u Luci Osijek Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Poziv na dostavu ponude - Popravak prometnica u luci Osijek Poziv na dostavu ponude Izvješće o prethodnom savjetovanju Poziv na Prethodno savjetovanje Poziv za dostavu ponuda Poziv na dostavu ponuda
Dokumenti