Aktivne nabave i natječaji

Izrada Elaborata sanacije kose obaloutvrde u luci Osijek

Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije (osiguranja) vertikalne obale od urušavanja

Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek

Popravak poklopaca pretovarnog koša

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Dokumenti