Nema otvorenih natječaja
Arhiva Obavijest o sprječavanju sukoba interesa Poziv na dostavu ponuda Nabava sustava upravljanja uredskim poslovanjem i arhivom Poziv na dostavu ponude Održavanje željezničkog kolsijeka - sanacijski radovi u Luci Osijek Javni natječaj za radno mjesto viši savjetnik - specijalist za pravne poslove Poništenje javnog natječaja Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa viši savjetnik-specijalist za pravne poslove Poziv za dostavu ponuda Drvo sibirskog ariša Usluge stručnog nadzora radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku Obavijest o prijamu u radni odnos tajnika-tajnice Poziv na dostavu ponude - Izrada Elaborata popravka čelične zaštite vertikalne obale Javni natječaj za tajnika/tajnicu Poziv na dostavu ponude - Izrada Elaborata sanacije okomite obale u luci Osijek Javni natječaj za radno mjesto Sanacija vertikalne obale Sanacija kose obale Popravak okomitih i kosih pilota Održavanje željezničkog kolosijeka Poništenje jednostavnih nabava Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Popravak poklopaca pretovarnog koša Izrada Elaborata sanacije kose obaloutvrde u luci Osijek Izrada Elaborata tehničkih rješenja sanacije (osiguranja) vertikalne obale od urušavanja Izrada dokumentacije o nabavi Poziv na dostavu ponuda - Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Viši savjetnik - specijalist za upravljanje projektima Poziv na dostavu ponuda - Popravak čelične zaštitne ograde vertiklane obale u luci Osijek Javni natječaj - viši savj. spec. za fin. poslove Popravak čelične zaštitne ograde vertikalne obale u luci Osijek na stupovima 13 do 20 Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u Luci Osijek Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek Poziv na dostavu ponude - Popravak prometnica u luci Osijek Poziv na dostavu ponude Izvješće o prethodnom savjetovanju Poziv na Prethodno savjetovanje Poziv za dostavu ponuda Poziv na dostavu ponuda
Dokumenti