22.11.2017 - 29.11.2017

Poziv na dostavu ponude

U skladu s člankom 6. Pravilnika o jednostavnim nabavama (KLASA: 003-01/17-03/01, URBROJ: 376-02-17-1 od 06.07.2017. Naručitelj: Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek, OIB: 78159614650, pokrenuo je nabavu robe: Sibirski ariš, EJN 07/17 te poziva na dostavu ponude.

 

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave:

Sibirski ariš – daska

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sibirski ariš – daska klasa dimenzije 42x140x4000 mm 447,00 komada

Usluga rezanja na dimenziju 98,5 cm

Dostava fco Osijek, Zimska luka, Donjodravska obala bb