O nama

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 16.01.2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda (NN 142/98), a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (Geneve, 19.siječnja 1998.) – AGN. Potpisivanjem tog Ugovora i rijeka Drava se (pored ostalih), uvrštava u mrežu međunarodnih plovnih putova, a luka u Osijeku u mrežu luka otvorenih za međunarodni promet. Time se Hrvatska obvezala da će plovne putove otvorene za međunarodnu plovidbu graditi i uređivati u skladu s propisanim standardima prema kategorijama plovnosti od IV do IV b kategorije.

Osnivač Lučke uprave Osijek je Republika Hrvatska

Predmet poslovanja:

  • izrada prijedloga planskih dokumenata za razvoj lučkog sustava na unutarnjim vodama
  • briga o realizaciji planskih dokumenata, a posebno o izgradnji, održavanju i modernizaciji lučkih građevina i uređaja,
  • obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti
  • upravljanje nekretninama na lučkom području u vlasništvu R. Hrvatske
  • osiguranje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, usmjeravanjem, usklađivanjem i nadziranjem rada trgovačkih društava koja obavljaju lučke djelatnosti

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.