27.11.2017 - 04.12.2017

Poziv na dostavu ponude - Popravak prometnica u luci Osijek

Detaljan opis predmeta nabave naveden je pod točkom 2.2. Tehničko rješenje, A Popravak prometnica u Elaboratu popravka prometnica u luci Osijek, broj projekta: I-1782/17 iz studenoga 2017. godine izrađivača Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek, a koji se nalazi u prilogu ovog Poziva