Predmet nabave:

Popravak operativnog platoa postojećeg usipnog koša uz okomitu obalu u luci Osijek površine cca 260 m2 slaganjem betonskih blokova d=8 cm s ugradnjom tipskih betonskih rubnjaka.

 

10.10.2017 - 19.10.2017

Poziv za dostavu ponuda

Opis predmeta nabave:

Detaljan opis predmeta nabave je u Elaboratu popravka operativnog platoa uz okomitu obalu u luci Osijek, broj projekta: I-1751/17 iz listopada 2017. godine izrađivača Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek, a koji se nalazi u prilogu ovog Poziva