CBRIS II

Naziv projekta: Cross Border Port and River Information Services

Naziv programa: Hungary-Croatia IPA Cross-Border Co-operation Programme

Ukupan budžet: 252.735,33 EUR

Trajanje projekta: 16 months (2010. 05. 01. – 2011.08. 30.)

Lokacija projekta: Baranja, Osječko-baranjska županija, Grad Mohács, Grad Osijek i područje Dunava

Ciljevi projekta: Modernizacija i podrška kopnenih usluga upravljanja plovnim putovima luka i kontrole autoritet na području Mohács-Osijek.

http://www.cbrisproject.eu/cbris2/

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.