Projekt izgradnja terminala za pretovar rasutih terata

DUGOROČNI KUNSKI KREDIT ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK (SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA)

PITANJA I ODGOVORI

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola – produženje

Lokacijska dozvola

Netehnički sažetak SUO 2013

Rješenje Min. na SUO iz 2013

Netehnički sažetak SUO iz 2007

Rješenje Min. na SUO iz 2007

Infrastrukturni projekti Lučke Uprave Osijek

TERMINAL ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA

Procijenjena vrijednost: 94 mil HRK / 12,8 mil EUR

Stanje dokumenata: završen glavni projekt, izdana građevinska dozvola  2010. godine i produljena do lipnja 2014. godine.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE – FAZA I

Procijenjena vrijednost: 118 mil HRK / 15,9 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola  2010. godine i zatraženo produljenje do 2014. godine

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE – FAZA II

Procijenjena vrijednost: 150 mil HRK / 20 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola 2010. godine i zatraženo produljenje do 2014. godine

IZGRADNJA INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE

Procijenjena vrijednost: 319 mil HRK / 43,1 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola 2012. godine

Za sve projekte Studija utjecaja na okoliš je u postupku usvajanja.

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.