Infrastrukturni projekti Lučke Uprave Osijek

TERMINAL ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA

Procijenjena vrijednost: 94 mil HRK / 12,8 mil EUR

Stanje dokumenata: završen glavni projekt, izdana građevinska dozvola  2010. godine i produljena do lipnja 2014. godine.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE – FAZA I

Procijenjena vrijednost: 118 mil HRK / 15,9 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola  2010. godine i zatraženo produljenje do 2014. godine

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE – FAZA II

Procijenjena vrijednost: 150 mil HRK / 20 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola 2010. godine i zatraženo produljenje do 2014. godine

IZGRADNJA INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE

Procijenjena vrijednost: 319 mil HRK / 43,1 mil EUR

Stanje dokumenata: završen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola 2012. godine

Za sve projekte Studija utjecaja na okoliš je u postupku usvajanja.

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.