Sprječavanje sukoba interesa u području Javne nabave

Temeljem članka 80. ZJN 2016, JU Lučka uprava Osijek  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili ponuditelja odabranom ponuditelju):

1. Luka Tranzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229b, Osijek,

2. Sigurnost d.o.o., Ul. Ivana Gundulića 5, Osijek,

3. Klopkos d.o.o., Lorenza Jagera 6, Osijek,

4. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Vijenac I. Meštrovića14e, Osijek.

 

 PROJEKT: IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA

 

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini

 

Jednostavne nabave: izgradnja pretovarnog koša – ugradnja poklopaca za natkrivanje 

Dokumenti

Plan nabave za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta – EU projekt

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave 2016

Izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2015

Dopuna PLANA NABAVE za 2015

Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini

Plan nabave za 2015.godinu

Evidencija sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi 2014

izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2013.godinu

PREGLED-SKLOPLJENIH-UGOVORA-ZA-2013.-GODINU

Plan-nabave-za-2014.-godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.