Sprječavanje sukoba interesa u području Javne nabave

Temeljem članka 80. ZJN 2016, JU Lučka uprava Osijek  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili ponuditelja odabranom ponuditelju):

1. Luka Tranzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229b, Osijek,

2. Sigurnost d.o.o., Ul. Ivana Gundulića 5, Osijek,

3. Klopkos d.o.o., Lorenza Jagera 6, Osijek,

4. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Vijenac I. Meštrovića14e, Osijek.

 

 PROJEKT: IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA

 

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini

 

Jednostavne nabave: izgradnja pretovarnog koša – ugradnja poklopaca za natkrivanje 

Dokumenti

Plan nabave za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta – EU projekt

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave 2016

Izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2015

Dopuna PLANA NABAVE za 2015

Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini

Plan nabave za 2015.godinu

Evidencija sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi 2014

izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2013.godinu

PREGLED-SKLOPLJENIH-UGOVORA-ZA-2013.-GODINU

Plan-nabave-za-2014.-godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

Ostalo

Revizorsko izvješće o revizijskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu

Revizorsko izviješće za 2015. godinu

Financijsko izviješće za 2015. godinu

Vlada: prihvaćena Uredba o izmjeni postojeće Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek

ZAGREB, 24.01.2013.

1 w OS obl 24-1_13Prihvaćanjem Uredbe na današnjoj sjednici Vlade proširit će se postojeće lučko područje luke Osijek na čestice obuhvaćene projektom „Izgradnja intermodalne infrastrukture luke Osijek“, a koje su do sada bile van lučkog područja i to u skladu s prostornim planom Grada Osijeka.

Naime, Lučka uprava Osijek predložila je izmjenu postojeće Vladine Uredbe iz 2003. godine donesene temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, budući je preduvjet za izdavanje građevinske dozvole za navedeni projekt bio da se cijeli obuhvat zahvata nalazi u lučkom području.

Projekt Izgradnja intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke obuhvatit će izgradnju obalne građevine u duljini od oko2.220 metara, konačnu fazu izgradnje pregrade “G” u duljini od oko 210  metara, izgradnju glavne lučke ceste, oborinske odvodnje, opskrbu električnom energijom i rasvjetu, opskrbu vodom, te nasipavanje terena i izgradnju potpornog zida dužine 1497 metara.

Investitor je Lučka uprava Osijek, a vrijednost projekta, čiji se završetak predviđa do 2016. godine, iznosi 52,4 mil € i  financirat će se putem EU fondova. Lokacijska dozvola izdana je u 21. veljače 2012., a u tijeku je izdavanje građevinske dozvole.

Linkovi

© Copyright 2014. Lučka uprava Osijek, Sva prava su pridržana, Powered by Gauss Development.